המנוי רשאי להתקשר עם המועדון בהתאם להרכבים המשפחתיים כפי שנקבעו בנהלי המקום כדוגמת: יחיד, זוג (זוג נשוי או ידועים בציבור),
משפחה (זוג נשוי או ידועים בציבור וילדיהם, הרשומים בספח תעודת הזהות, עד גיל 18 וחיילים בשירות חובה)